เพราะเราทุกคนมีฝัน


ลูกศิษย์ของเรา มีความฝัน และเราก็พร้อม......ที่จะสานฝันของเหล่าลูกศิษย์ให้เป็นจริง

เวลาเรียนเราเต็มที่
แต่เราต้องมีพักกันบ้าง เพราะกองทัพและเซลล์ สมองต้องการพลังงาน

แวะเยี่ยมเยียน

หลังจากสำเร็จการศึกษา บรรลุผลตามเป้าหมาย แวะมาเยี่ยมเยือน เติมเต็มแหล่งพลังงานของใจ

รักนะ